Akron Beacon JournalSource Information

 • Short Title Akron Beacon Journal 
  Publisher Akron Beacon Journal 
  Source ID S6 
  Text The Akron Beacon Journal
  44 E. Exchange Street, Akron, Ohio 44308 
  Linked to Edward Delmar Allshouse